Zarządzeniem nr 10/2016 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 ustalone zostały następujące dni:

  19 - 21 kwietnia 2017 ( egzaminy gimnazjalne)  

31.10.2016,  02.11.2016,  22.12.2016,  02.05.2017,  16.06.2017

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SZANOWNI RODZICE !

    W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest w naszym gimnazjum program profilaktyki palenia tytoniu pt. „ Znajdź właściwe rozwiązanie”. Jest to już siódma  edycja tego programu. Program realizowany będzie od stycznia 2017r. do maja 2017r. i skierowany do wszystkich uczniów klas pierwszych  gimnazjum. Właśnie w tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba młodzieży próbującej po raz pierwszy zapalić papierosa.

    Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów gimnazjum.

Szkolnym realizatorem programu jest p. Iwona Błońska. Program realizowany jest pod kierunkiem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Końskich.

    Dzieląc się z Wami tymi informacjami w załączeniu przesyłamy krótki list - List do rodziców


 

Wyciąg z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

Pełny tekst ustawy


 

        Koncepcja Pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie na lata 2016-2019

        Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie na lata 2016-2019

        Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie na lata 2016-2019

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

10 porad dla rodzica

 

Godziny lekcji i przerwy w naszej szkole:

1 lekcja    8 00 - 8 45

2 lekcja    8 50 - 9 35

3 lekcja    9 45 - 10 30

4 lekcja    10 40 - 11 25

5 lekcja    11 40 - 12 25

6 lekcja    12 30 - 13 15

7 lekcja    13 20 - 14 05