"Bądź  codziennie  aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne"

 W dniu 9  stycznia uczniowie  wszystkich klas  naszego gimnazjum ,  brali udział na zajęciach z   wychowania fizycznego , w lekcji "Bądź  codziennie  aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne" w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „ Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

Głównym celem lekcji było uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu i jej wpływu  na zdrowie i samopoczucie .

Ciekawym elementem lekcji była samoocena czasu przeznaczonego na własną aktywność fizyczną . Każdy uczeń  własne aktywności fizyczne mógł przedstawić graficznie w postaci diagramu kołowego. W podsumowaniu zajęć zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z siedzącego trybu życia i ryzyku zachorowania na choroby nowotworowe.