W Centrum Nauki Leonardo da Vinci

 

    W dniu 02.03.2018 r. uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Podzamcza i Kielc. W Centrum Nauki Leonardo da Vinci obejrzeli wystawę poświęconą organizmowi człowieka. Multimedialne i mechatroniczne stanowiska- ,,Człowiek- niezwykła maszyna", ,,Poznaj i odkryj siebie", ,,Zmysły człowieka"- umożliwiły przeprowadzenie eksperymentów oraz ułatwiły zrozumienie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

D    użą atrakcją były warsztaty z chemii dotyczące związków węgla. Uczniowie wykonywali doświadczenia, podczas których poznawali właściwości kwasów karboksylowych.

Po zajęciach w centrum nauki zwiedziliśmy zabytkowy, obronny Dwór Starostów Chęcińskich z początków XVII w., który powstał na rozkaz starosty J. Branickiego po spustoszeniu zamku chęcińskiego podczas Potopu Szwedzkiego. Kustosz dworku zainteresował nas historią dawnej siedziby starostów oraz przybliżył wielkie czyny bohaterów narodowych: Jana III Sobieskiego, który gościł w tym miejscu i Stefana Czarnieckiego. Urzekły nas nie tylko barokowe wnętrza ale również włoski ogród, 300-tu letnia Aleja Lipowa, ozdobna brama w kształcie łuku triumfalnego wzniesiona na cześć zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

Z Podzamcza udaliśmy się do Kielc, gdzie obejrzeliśmy film pt. ,,Offline". Śledząc losy bohatera uczniowie dostrzegli, jak łatwo zatracić granicę pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym, i jak trudno potem sprostać wyzwaniom świata realnego.